Na individuálnu výstavbu

Individuálna výstavba

​ Vzhľadom na členitosť terénu a prírodné prostredie, v akom sa Medové lúky rozpriestierajú, sme veľmi dôsledne zvážili Regulatívy výstavby. Každý stavebník by mal rešpektovať tri dôležité body: 1. lokalitu, 2 terén a po 3. suseda.